บทนำ


 • ที่ ระบบTeleport Delivery เรารับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเป็นความรับผิดชอบของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด เรามีหน้าที่และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับใช้กับเรา

 • ในการให้บริการของเราแก่ท่านและเข้าถึงแพลตฟอร์ม เราอาจรวบรวมและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะจัดการ ดำเนินการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ นโยบายนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ท่านได้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านให้กับเรา

 • ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านควรศึกษานโยบายนี้พร้อมกับการแจ้งข่าวอื่นที่มีการแจ้งเป็นครั้งคราวเมื่อมีการรวบรวมหรือดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีการและเหตุผลในการรวบรวม การใช้ การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อความเข้าใจในนโยบายนี้ คำศัพท์ที่ใช้ในนโยบายนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:


 • "กฎหมายที่บังคับใช้" หมายถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ Teleport Delivery และผู้ใช้งานแพลตฟอร์ต หรือ แอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพะราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562และข้อกฎหมายและข้อกำหนดย่อยที่อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

 • "แอพ" หมายถึง แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของระบบTeleport Delivery ที่ดำเนินการบนระบบ iOS และ Android

 • "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เป็นจริงหรือเท็จ ซึ่ง (ก) เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (i) จากข้อมูลนั้น หรือ (ii) จากข้อมูลนั้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีสิทธิ์หรือมีแนวโน้มที่จะมีสิทธิ์เข้าถึง และรวมไปถึงข้อมูลที่อยู่ในบันทึกของเราตามที่อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว หรือ (ข) ข้อมูลที่ระบุว่าเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" ภายใต้ข้อกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ใดๆ

 • "แพลตฟอร์ม" หมายถึง รวมถึง ระบบ Teleport Delivery, สื่อโซเชียล และเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราเป็นเจ้าของหรือดำเนินการจัดการเป็นครั้งคราว

 • "สื่อโซเชียล" หมายถึง หน้าและบัญชีโซเชียลมีเดียของระบบTeleporal บนแพลตฟอร์มของสื่อโซเชียลอื่นๆเช่น อินสตราแกรม(Instagram),เฟสบุ๊ค (Facebook),ทวิตเตอร์ (Twitter), พินเทอเรส(Pinterest)และ กูเกิ้ล+(Google+)

 • "ผู้จำหน่ายบนระบบTeleport Delivery" หมายถึง ผู้จำหน่ายบุคคลที่สามที่ลงทะเบียนกับเราเพื่อดำเนินการโปรโมตสินค้าบนแพลตฟอร์มของเรา

 • "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของระบบTeleport Delivery ที่สามารถเข้าถึงที่อยู่ของ teleport.delivery.

 • "เทเลพอร์ต แพลตฟอร์ม, เรา, พวกเรา หรือ ของเรา" หมายถึง ระบบTeleport Delivery , เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ ( ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือรวมไปถึง เทเลพอร์ต เอฟวรีแวร์ พีทีอี แอลทีดี

 • (1) โดยการคลิก "ใช่(Yes)” ที่หน้านโยบายที่แสดงขึ้นมา หรือรูปแบบเว็บไซต์อื่นๆ ที่อ้างอิงถึงนโยบายนี้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ของเรา (2) การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเมื่อมีการลงทะเบียนเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ (3) การศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา หรือ (4) การใช้บริการต่างๆ ของเรา ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้รับการแจ้งเตือนและทำความเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายนี้ และถือว่าท่านยอมรับและยินยอมอนุญาตให้เรารวบรวม การใช้งาน การดำเนินการประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านตามที่ระบุและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในที่นี้

 • เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางในอุตสาหกรรมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการภายในนโยบายนี้ในอนาคตจะได้รับการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราและโดยการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลตามความเหมาะสม หากท่านยังคงใช้บริการของเราต่อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการต่างๆอย่างต่อเนื่องจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการในนโยบายนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้เป็นประจำ

 • ท่านรับทราบและตกลงว่า(i)เมื่อมีการเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงใดๆเวอร์ชั่นที่อัปเดตจะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดของนโยบายนี้โดยมีผลโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและ(ii)ข้อมูลทั้งหมดของท่านที่รวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา(รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว) จะได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดของนโยบายเวอร์ชันล่าสุดที่พบในแพลตฟอร์ม

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

  ตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมประกอบไปด้วย:


  1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ อายุ วันเกิด ภาพถ่ายใบหน้า การบันทึกเสียง (สำหรับกรณีการโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)
  2. ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่สำหรับการจัดเก็บเงิน ที่อยู่บ้าน (หรือที่อยู่อื่นๆ สำหรับการจัดส่ง
  3. ข้อมูลการชำระเงิน (บัญชีธนาคาร และ/หรือ ข้อมูลบัตรเครดิต) ) ข้อมูลหมายเลขผู้เสียภาษี
  4. ข้อมูลรายการซื้อขาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินถึงท่าน และ/หรือ จากท่าน และข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าที่ท่านได้ซื้อจากผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม และจากบริการของเราที่ท่านได้ใช้บริการ
  5. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการล็อกอิน ข้อมูลเครือข่าย ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาตามพื้นที่และที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา
  6. ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อ หรือคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยท่าน สิทธิประโยชน์ของท่าน ความชื่นชอบ การช้อปปิ้งหรือพฤติกรรมการค้นหาของท่าน การตอบรับและการตอบแบบสำรวจ
  7. ข้อมูลการใช้ เช่น ข้อมูลวิธีการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา สินค้าที่ท่านโปรโมตในแพลตฟอร์มของเรา และบริการของเรา
  8. ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ทางเลือกในการรับการแจ้งเตือนทางการตลาดจากเรา และบุคคลที่สามของเราและทางเลือกในการสื่อสารของท่าน
  9. ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนอื่นๆ ที่ท่านได้มอบให้กับเราในรูปแบบต่างๆ หรือในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ยื่นให้เราหรือเป็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเรากับท่าน

  การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้:

  1. เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา
  2. เมื่อท่านใช้บริการของเรา รวมไปถึง บริการที่เกี่ยวข้องกับเรา เช่น การรับจดหมายข่าว สินค้าที่เราดูแล การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้า
  3. เมื่อท่านค้นหาสินค้าที่อยู่ในรายการของแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา บริการของเรา หรือการปฎิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มของเรา
  4. เมื่อท่านดำเนินการคำสั่งซื้อกับผู้จำหน่ายระบบเทเลพอร์ตต่างๆสำหรับสินค้าที่โปรโมตผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มของเรา
  5. เมื่อท่านส่งข้อมูลการชำระเงิน ได้แก่ บัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต
  6. เมื่อท่านยอมรับคุกกี้ของเราบนอุปกรณ์ของท่าน
  7. เมื่อท่านปฏิสัมพันธ์กับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือตัวแทนของเรา เช่น ผ่านทาง เว็บฟอร์ม อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรือการพบปะต่อหน้า
  8. เมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านสื่อโซเชียลของเรา เช่น โพสต์ การกดชอบบนโพสต์ของเรา การแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของเรา การส่งข้อความส่วนตัวผ่านทางสื่อมีเดียของเรา
  9. เมื่อท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นของเรา การจับฉลาก การเริ่มต้นหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใดๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
  10. เมื่อเราได้รับการอ้างอิงจากพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลที่สามได้อ้างอิงท่านให้กับเราเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นร่วม หรือความร่วมมือกันหรือเพื่อแลกสิทธิ์บัตรกำนัลที่ท่านซื้อผ่านบุคคลที่สาม
  11. เมื่อตัวแทนของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งได้รับอนุญาตจากท่าน ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนดังกล่าวดำเนินการสั่งซื้อสินค้าที่มีรายการแสดงอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา หรือใช้บริการของเราเพื่อจัดส่งให้กับท่านเพื่อเป็นของขวัญหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ
  12. เมื่อการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามและผู้ให้บริการอื่นๆ มอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ซึ่งได้รับการรวบรวมและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และได้เปิดเผยให้กับเราตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าว
  13. เมื่อท่านสมัครใจในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

 • กรุณาศึกษานโยบายการดำเนินการคุกกี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยคุกกี้ของบุคคลที่สามและระบบติดตามบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา

 • เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการซึ่งการรวบรวมดังกล่าวไม่ต้องได้รับความยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 • กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้กับเรานั้นครบถ้วน ถูกต้อง เป็นข้อเท็จจริง และถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการที่คุณร้องขอและ / หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้

 • หากท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามให้กับเรา ถือว่าท่านรับรองต่อเราว่าบุคคลที่สามนั้น ::
  1. ได้ให้ความยินยอมต่อท่านในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
  2. รับทราบถึงการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเรา (รวมไปถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าว)
  3. ศึกษาและยอมรับนโยบายนี้(ซึ่งภาระหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลที่สามเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้นั้นเป็นของท่าน)

 • ท่านตกลงในการปลดเปลื้องเราต่อการรับผิดชอบหรือภาระใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามแก่ท่าน

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลที่จำเป็นต่อการให้บริการของเรา และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรารวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  1. การลงทะเบียนและรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านและการยืนยันตัวตนหรืออายุของท่าน
  2. การดำเนินการหรือการรวบรวมคำสั่งซื้อ และการชำระเงินสำหรับการให้บริการของเรา เราอาจมีการดำเนินการร่วมกับผู้ดำเนินการชำระเงินบุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลการชำระเงินของท่านอาจได้รับการรวบรวม ดำเนินการ และจัดเก็บโดยตรงกับผู้ดำเนินการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าวตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม และ/หรือ ได้รับการส่งให้กับผู้ดำเนินการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าว
  3. การดำเนินการให้บริการ
  4. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้จำหน่ายบนเทเลพอร์ตแพลตฟอร์ม หรือบุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ และ/หรือ แพลตฟอร์มของเราแพลตฟอร์มรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกลุ่มบริษัทของเรา
  5. การสื่อสารกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ(i)การสอบถามการยื่นคำร้องและการส่งคำตอบรับของท่าน (ii) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดการให้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา นโยบายหรือข้อกำหนดการบริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆและ (iii) สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
  6. การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
  7. การสังเกตและการบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา รวมไปถึงการระงับข้อพิพาท
  8. การปฏิบัติตาม (i) การควบคุมความเสี่ยงภายใน (ii) ข้อกำหนดของการให้บริการดำเนินการชำระเงินหรือ บริการทางการเงิน หรือบริการธนาคาร เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรเครดิต การฉ้อฉล ข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา หรือ (iii) ข้อกฎหมายที่บังคับใช้
  9. เพื่อให้การดำเนินการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา โดยการดำเนินการต่างๆ เช่น การแก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการดำเนินการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ดีขึ้น
  10. แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือสิทธิ์ของท่านในที่นี้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยเกี่ยวข้องกับเงินทุนหรือการหาเงินทุนสำหรับกลุ่มแอร์เอเชีย
  11. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

 • (โดยรวมเรียกว่า "จุดประสงค์")

 • นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:
  1. ส่งการสื่อสารทางการตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โปรโมตในแพลตฟอร์มของเรา บริการของเรา โปรโมชั่นอื่นๆ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ
  2. ส่งการสื่อสารทางการตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย สินค้า บริการ หรือโปรโมชั่นของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงอีเมลโปรโมชั่นพร้อมกับคำสั่งซื้อของท่าน
  3. จัดส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราที่อาจตรงกับความสนใจของท่านบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ
  4. เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้จัดส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจตรงกับความสนใจของท่าน
  5. ให้บริการเสริมหรือบริการแบบพรีเมียม
  6. เชิญท่านเข้าร่วมอีเวนต์ส่วนตัวสำหรับลูกค้าของเรา
  7. ดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมโปรโมชั่น การจับฉลาก การเริ่มต้น หรือการร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
  8. ดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
  9. ดำเนินการสำรวจ การวิเคราะห์ และการติดตามทางการตลาดและลูกค้า
  10. โปรโมตสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มของเรา
  11. จัดการด้านการบริหารและการดำเนินการธุรกิจของเทเลพอร์ต แพลตฟอร์ม และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานภายใน
  12. ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าทั่วทุกจุด และฝึกอบรมฝ่ายบริการลูกค้า เช่น การบันทึกและการสังเกตการณ์การทางโทรศัพท์
  13. จุดประสงค์เฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เราอาจแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าสินค้าหรือบริการ

 • (โดยรวมเรียกว่า "จุดประสงค์เพิ่มเติม")

 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ก) สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล และซึ่งเป็นไปตามที่เราได้รับการยินยอม หรือ (ข) ในลักษณะที่การใช้งานดังกล่าวไม่ต้องได้รับการยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

 • หมายเหตุ: หากท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์หรือจุดประสงค์อื่นๆ จากเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับโปรโมชั่นของเรา หรือการมอบสิทธิการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของเราได้อีก

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ:
  1. พนักงาน ที่ปรึกษา พนักงานชั่วคราวของเราและบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทของเรา
  2. ผู้จำหน่ายบนเทเลพอร์ต แพลตฟอร์ม
  3. ผู้ดำเนินการชำระเงินและประมวลผลการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินที่ดำเนินการชำระเงินของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา
  4. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เช่น ผู้ให้บริการขนส่งที่จัดส่งสินค้าของท่านให้กับท่าน
  5. พันธมิตรทางธุรกิจที่ดูแลบัญชีแยกกับท่านสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนน
  6. พันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโปรโมชั่น อีเวนต์ หรือการบริการที่จัดโดยเรา
  7. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา
  8. ตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการดำเนินการให้กับเรา เช่น บริการจัดเก็บและประมวลผลไฟล์ทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทางเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  9. เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอยู่ในเขตอำนาจศาลหรืออำนาจในการบังคับให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างถูกกฎหมาย
  10. บุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้อนุญาตเราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  11. ผู้ได้รับมอบหมาย ผู้รับโอน หรือผู้ซื้อระบบTeleport Delivery และ/หรือ สมาชิกกลุ่มบริษัทแอร์เอเชียรายหนึ่งหรือมากกว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหรือการหาเงินทุนใดๆ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มแอร์เอเชีย การถ่ายโอนหรือการโอนสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยังคงสามารถใช้สิทธิ์ทั้งหมดเหนือข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา (ตามที่บัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้) ในกรณีของการยึดสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้รับโอน / ผู้รับโอนสิทธิ์ / ผู้ซื้อ และประมวลผลโดยพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขา แต่สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงมีอยู่ต่อไป
  12. บริษัทที่ให้บริการแก่เรา หรือกลุ่มบริษัทของแอร์เอเชีย หรือกลุ่มบริษัทของเทเลพอร์ต รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม รวมถึงบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ธุรกิจการประมวลผลข้อมูลการจัดการบัญชีการโฆษณาและบริการอื่นๆในทำนองเดียวกัน เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอหรือเพื่อทำธุรกรรมตามคำขอของท่าน นอกจากนี้เรายังอาจทำข้อตกลงกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราปรับแต่งข้อความโฆษณาและการตลาดอย่างกำหนดเฉพาะที่ท่านได้รับในขณะที่ใช้บริการที่เรานำเสนอและกิจกรรมอื่นๆบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลคลิกสตรีมเกี่ยวกับการใช้บริการและกิจกรรมออนไลน์อื่นๆของท่านอาจถูกส่งต่อหรือแบ่งปันกับบริษัทเหล่านี้เพื่อให้สามารถปรับแต่งอย่างกำหนดเฉพาะได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการเหล่านี้ จำกัด ประเภทของข้อมูลที่บริษัทเหล่านี้รวบรวมวิธีการรวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูล

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ก) สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ อย่างสมเหตุสมผล และซึ่งเป็นไปตามที่เราได้รับการยินยอม หรือ (ข) ในลักษณะที่การใช้งานดังกล่าวไม่ต้องได้รับการยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด

 • เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ได้น้อยที่สุดตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามจุดประสงค์หรือจุดประสงค์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 • การเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขชื่ออีเมลวันเกิดที่อยู่สำหรับขนส่งและเรียกเก็บเงินและหมายเลขติดต่อโดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นภายใต้ "ข้อมูลบัญชี" และการคลิกปุ่ม "แก้ไข" ภายใต้แต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยล็อกอินเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นท่านอาจสามารถยื่นคำร้องเพื่อเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราผ่านแบบฟอร์มการตอบรับบริการลูกค้า (ที่อยู่บน help@teleport.asia) หรือโดยการส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลที่ help@teleport.asia เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงหรือดำเนินการแก้ไข

 • เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบรับคำร้องเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลภายใน21วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องหากเราไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาได้เราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เราจะสามารถให้ข้อมูลหรือดำเนินการแก้ไขได้ โปรดทราบว่าคำร้องการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังตับใช้

 • โปรดทราบว่าเราอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดูแลและดำเนินการคำร้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเปิดเผยโดย เทเลพอร์ต แพลตฟอร์ม ภายใน1ปีหรือ12เดือนก่อนวันที่มีการแก้ไขเว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วสำหรับจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ หรือเว้นแต่กรณีที่เราเชื่อว่าบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้หยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับจุดประสงค์ที่ทำให้มีการเปิดเผย

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่คุณให้ความยินยอมแก่เราตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
  2. ท่านมีสิทธิ์ขอเข้าถึงและ/หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่าน help@teleport.asia.
  3. สิทธิ์ในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน : ท่านมีสิทธิ์ร้องขอให้เราลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้
  5. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: ท่านมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ที่เป็นไปได้
  6. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมอบให้เราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้
  7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้

  คำร้องการถอนความยินยอม

 • หากท่านต้องการถอนการอนุญาตจากเราในการส่งข้อมูลการขาย การตลาด หรือโปรโมชั่น กรุณาแจ้งเราดังนี้:
  1. การถอนความยินยอมจากการรับข่าวสารโปรโมชั่นจาก SMS (ข้อความ) : กรุณาดำเนินการยกเลิกการรับข่าวสารโดยการดำเนินการขั้นตอนที่ระบุใน SMS(ข้อความ) แจ้งโปรโมชั่น
  2. การถอนความยินยอมจากอีเมลโปรโมชั่น: กรุณาคลิกลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารในอีเมลโปรโมชั่น
  3. การถอนความยินยอมจากการรับข่าวสารโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับแพ็กเกจสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ: กรุณาส่งอีเมลมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่านอีเมลที่เราระบุด้านล่าง

 • เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนที่ท่านต้องการถอนความยินยอมของท่านสำหรับการรับเนื้อหาหรือการสื่อสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่น เราอาจใช้เวลาไม่เกิน30วันสำหรับการถอนความยินยอมในระบบของเราดังนั้นท่านอาจยังสามารถได้รับเนื้อหาหรือการสื่อสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

 • หากท่านถอนความยินยอมในการรับเนื้อหาทางการตลาดหรือโปรโมชั่นผ่านรูปแบบการสื่อสารเฉพาะ(เช่นSMS)เราอาจยังติดต่อกับท่านสำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการผ่านรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านติดตามรับข่าวสาร (เช่น อีเมล)

 • ท่านอาจถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่อีเมล help@teleport.asia.

 • โปรดทราบว่า เราอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราบางอย่างได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการถอนความยินยอม เราจะดำเนินการสำหรับคำร้องดังกล่าวภายในเวลาที่เหมาะสมนับจากที่เราได้รับการแจ้งจากท่านในการถอนความยินยอม เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น เราจะไม่รวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปเว้นแต่เป็นไปตามขอบเขตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือข้อกฎหมายอื่นๆ หรือจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย

 • การบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรับรองว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกใช้โดยเราหรือเปิดเผยโดยเราให้กับองค์กรอื่นๆ นั้นถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ในกรณีที่ท่านไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

 • เราจะวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย รวมไปถึงการวางมาตรการที่ป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การปรับปรุง การรั่วไหล การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สามซึ่งมีลักษณะของปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้

 • เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องตามที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร การให้บริการกับท่าน และตามที่กำหนดตามกฎหมาย ความปลอดภัย และจุดประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

 • หากข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของเรา (i) ไม่มีความจำเป็นสำหรับกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ดั้งเดิมในการจัดเก็บ หรือ (ii) การเก็บรักษาไว้โดยเราไม่จำเป็นโดยกฎหมาย สำหรับความปลอดภัย หรือจุดประสงค์ทางธุรกิจ เราจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้รับการทำลาย ลบถาวร หรือไม่เปิดเผย

 • หากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการส่งออกนอกประเทศไทย เราจะดำเนินการตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ ได้แก่ (i) การขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้หรือกฎหมายฉบับอื่นๆ(ii)การใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศนั้นยอมรับต่อมาตรฐานของการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับกฎหมายที่บังคับใช้

 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ

 • เราใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์(CloudComputing)ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการเราเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของท่านดังนั้นการลงทะเบียนบัญชีในแพลตฟอร์มของเราหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราถือว่าท่านรับทราบว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการส่งหรือโอนเพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศที่มีมาตรฐานเพียงพอสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานนานาชาติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • มาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราดำเนินการตามมาตรการสำหรับความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้ระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานนานาชาติและมาตรการความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล เว็บไซต์ของเราได้รับการติดตั้งระบบ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ* และการส่งผ่านข้อมูลจากผู้ใช้งาน ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบของเราได้รับการคุ้มครองด้วยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล

 • *โดยที่ผู้ใช้งานใช้งานเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานระบบ SSL เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา

 • สำหรับจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยท่านจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือข้อกำหนดการบริการของเราที่บังคับใช้กับแอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มของเรา

 • มาตรการความปลอดภัยของเราไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการรับประกันหรือรับรองต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือความเสียหายต่อข้อมูลของท่าน หรือความปลอดภัยจากบุคคลที่สาม มาตรการของเราเป็นความพยายามโดยสมัครใจของเราในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหรือความเสียหาย ท่านยอมรับว่าท่านปลดเปลื้องเราต่อความรับผิดชอบหรือการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง การสูญเสียข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลโดยผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สาม การแฮ็กข้อมูล การวางระเบิดเซิร์ฟเวอร์ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา

 • สิทธิส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานในยุโรป

 • หากคุณเป็นพลเมืองและ / หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรปท่านจะต้องค้นหาเกี่ยวกับการยืนยันที่เกี่ยวข้องกับ ระบบTeleport Delivery ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการร้องขอให้เราแก้ไข ปรับเปลี่ยน ลบ หรือการดำเนินการอย่างเคร่งครัดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังระบบ Teleport Delivery ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มและบริการของ Teleport.delivery

 • ขณะที่ระบบTeleport Delivery อาจดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงได้รวมไปถึงกรณีที่ข้อมูลในคำถามเป็นสิทธิพิเศษทางกฎหมายกรณีที่เป็นการประนีประนอมต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ของบุคคลอื่นๆ กรณีที่เป็นภาระหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการมอบสิทธิ์เข้าถึงอาจไม่เหมาะสมที่เป็นความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่คำร้องเป็นการร้องขอที่มากเกินไปหรือไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้หรือกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอประกอบไปด้วยข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับ

 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม

 • ระบบTeleport Delivery ใช้บริการของคู่ค้าบุคคลที่สามที่อาจมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์การโฆษณาบนเว็บไซต์อาจได้รับการดำเนินการโดยหน่วยงานบุคคลที่สามการโฆษณาเหล่านี้อาจมีการสร้างคุกกี้ตัวอย่างเช่นการติดตามจำนวนผู้คนที่รับชมโฆษณาดังกล่าวการวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคู่ค้าบุคคลที่สามและไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา

 • ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้บุคคลที่สามผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านหรือลบประวัติเบราว์เซอร์ของท่านหรือล้างที่ซ่อนความจำจากเบราว์เซอร์ของท่านโปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลในการสูญเสียการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์การจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์หรือความล่าช้าหรือส่งผลในวิธีการดำเนินการบนเว็บไซต์

 • Google Analytics

 • ระบบTeleport Delivery อาจมีการใช้งาน GoogleAnalytics ฟังก์ชั่นถือว่าท่านยอมรับในการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ในการครอบครองของเราให้กับ GoogleAnalyticsเพื่อการใช้งานGoogleAnalyticsเทเลพอร์ตแพลตฟอร์มอาจใช้งานฟีเจอร์GoogleAnalyticsโดยเป็นไปตามการแสดงโฆษณารวมไปถึงฟีเจอร์ดังต่อไปนี้ รีมาร์เก็ตติ้ง การรายงานการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google การผสานรวม DoubleClick Campaign Manager, และ การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics การใช้งานการตั้งค่า Google Ads ท่านสามารถเลือกออกจาก Google Analytics สำหรับการแสดงโฆษณาและตั้งค่าโฆษณาเฉพาะใน Google Display Network ได้

 • ระบบTeleport Delivery อาจใช้การรีมาร์เก็ตติ้งร่วมกับ Google Analytics เพื่อดำเนินการโฆษณาทางออนไลน์ ต่อคู่ค้าบุคคลที่สาม รวมไปถึง Google อาจแสดงโฆษณาของ ระบบTeleport Deliveryบนเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต ระบบTeleport Delivery และคู่ค้าบุคคลที่สาม รวมไปถึง Google อาจใช้คุกกี้บุคคลแรก(เช่นคุกกี้ของGoogleAnalytics)และคุกกี้บุคคลที่สาม(เช่นคุกกี้DoubleClick)ร่วมกันในการแจ้งปรับและแสดงโฆษณาตามข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ที่ผ่านมาของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ให้กับระบบTeleport Delivery รวมไปถึงรายงานวิธีการแสดงโฆษณาการใช้บริการโฆษณาอื่นๆและการปฏิสัมพันธ์ต่อวิธีการแสดงโฆษณาเหล่านี้และบริการโฆษณาเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปเยี่ยมชมระบบTeleport Delivery

 • เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่ ระบบTeleport Delivery ระบบTeleport Delivery อาจใช้พฤติกรรมการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเคยมอบให้กับเราตามนโยบายนี้ด้วยความช่วยเหลือของ Google Analytics

 • Google Analytics ให้การป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณสามารถไปที่ https://policies.google.com/privacy?hl=th เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 • ติดต่อเรา

 • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านมีข้อติชมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ หรือการจัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของเราในประเทศไทยได้โดยวีธีการดังนี้:

 • ตัวแทนของเราในประเทศไทย
 • บริษัท เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

 • อ้างถึง “ตัวแทนในประเทศไทย”

 • ที่อยู่สำนักงาน: 628 อาคารทริพเพิล ไอ, ชั้น 6, ซ.กลับชม, ถ.นนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120
 • โทร : 02-6817900
 • อีเมล: help@teleport.asia

 • อีเมลและจดหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าท่านต้องการสอบถาม ร้องขอหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในหัวข้ออีเมลเพื่อความชัดเจนในการติดต่อ เราจะดำเนินการตามการสอบถาม ร้องขอ หรือร้องทุกข์ดังกล่าวโดยเร็วและเป็นไปอย่างยุติธรรม

 • การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

 • ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราในการตรวจสอบว่าเราได้จัดการ ป้องกัน และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงดำเนินการทบทวนนโยบาย การดำเนินการและขั้นตอนของเราเป็นครั้งคราวด้วยเหตุนี้เทเลพอร์ตแพลตฟอร์มอาจมีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อรับรอบว่านโยบายจะมีความสอดคล้องกับแนวทางของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือข้อกำหนด เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม, ลบ และแก้ไข ข้อกำหนดของนโยบายนี้ตามดุลยพินิจของเราในเวลาใดๆก็ตาม

 • ตามสิทธิทางกฎหมายของท่านถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดของนโยบายตามที่ปรับปรุงครั้งคราวบนเว็บไซต์การปรับปรุงนโยบายจะได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา และจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ เมื่อมีการโพสต์เวอร์ชันที่ปรับปรุงใดๆของนโยบายบนแพลตฟอร์มซึ่งจะแทนที่นโยบายปรับปรุงก่อนหน้าทั้งหมดโดยมีผลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ จากทางเราเพิ่มเติมการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นโยบายมีการปรับปรุงแล้วถือว่าท่านตกลงที่จะยอมรับในข้อกำหนดของนโยบายดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดของท่านที่รวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา(รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว) จะได้รับการดำเนินการตามเงื่อนไขของนโยบายฉบับล่าสุด

 • เราขอแนะนำให้ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ระบุข้างต้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายล่าสุดของเราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • กฎหมายที่บังคับใช้

 • นโยบายดังกล่าวและการใช้งานแพลตฟอร์มของเราจะได้รับการดำเนินการตามกฎหมายแห่งประเทศไทย

 • ข้อกำหนดทางภาษา

 • ตามข้อบังคับทางกฎหมายนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งหรือความแตกต่างในเนื้อหาระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้ยืดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ
Loading...