บทนำ


 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม Teleport.delivery ซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์ (teleport.delivery) และแอพTeleport.delivery (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดการใช้งาน") ข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุในที่นี้จะเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและนิติบุคคลต่างๆของเทเลพอร์ต(เทเลพอร์ต เอฟเวอรีแวร์ พีทีอี, แอลทีดี เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี, เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ ฟิลลิปปิน ไอเอ็นซี, พีที เทเลพอร์ตทาซิ บินิส อินโดนีเซีย และ เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย และมีที่ตั้งตามทะเบียนอยู่ที่ เลขที่ 628 อาคาร ทริปเปิ้ล ไอ ชั้น 6 ซอยกลับชม ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

 • ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะบังคับใช้กับการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา การเลือกใช้หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา ถือว่าท่านยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้โดยไม่มีข้อจำกัด

 • Teleport.delivery สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือทดแทนข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขของTeleport.delivery ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่มีการโพสต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ และถือว่าท่านรับทราบและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ

 • แพลตฟอร์มและบริการของเราไม่ให้บริการกับเด็ก (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) หรือสมาชิกของTeleport.deliveryที่ถูกระงับสถานะสมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของท่านที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์ม หากท่านเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่เปิดบัญชีสมาชิก ท่านต้องยอมรับและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานในฐานะของผู้เยาว์ดังกล่าว และท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่างๆ ของผู้เยาว์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและบริการของผู้เยาว์ หากท่านไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา
 • คำนิยาม


 • "กฎหมายที่บังคับใช้" หมายถึง กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับ teleport.delivery ,การบริการ และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 • "แอปพลิเคชั่น" หรือ "แอพ" หมายถึง แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ Teleport.delivery หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ที่Teleport.deliveryเป็นเจ้าของที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Application Stores สำหรับอุปกรณ์ในระบบ iOS และ Play Store สำหรับอุปกรณ์ในระบบ Android หรือผู้ให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต

 • “คำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว” หมายถึงคำสั่งซื้อที่คุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

 • "ลิงก์เว็บไซต์" หมายถึง ลิงก์ที่มาจากหรือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ Teleport.delivery ที่นำไปสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม

 • "ผู้จำหน่าย" หมายถึง ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายบุคคลที่สามที่ได้ลงทะเบียนกับ Teleport.delivery และยอมรับที่จะให้ข้อมูลประวัติโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม) ในการโปรโมตบนแพลตฟอร์มของ Teleport.delivery คำว่า "ผู้จำหน่าย" จะมีความหมายรวมถึงผู้จำหน่ายทั้งหมด

 • "คำสั่งซื้อ" หมายถึง การยืนยันเจตนาในการสั่งซื้อสินค้าใดๆของผู้จำหน่ายของบริการของเรา

 • "การชำระเงินคำสั่งซื้อ" หมายถึง การชำระเงินจากผู้จำหน่ายสำหรับคำสั่งซื้อ

 • "วิธีการชำระเงิน" หมายถึง วิธีการชำระเงินในปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ และได้รับการยอมรับ ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอาจรวมไปถึงการชำระเงินผ่านบัญชีของท่านกับบุคคลที่สาม

 • "ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนตามที่ระบุไว้ในกฏหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องและกฏหมายอื่นๆรวมไปถึงกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล ค.ศ. 2010 (Personal Data Protection Act 2010)

 • "แพลตฟอร์ม" หมายรวมถึง แอปพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของTeleport.delivery และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เราอาจเป็นเจ้าของหรือดำเนินการเป็นครั้งคราว

 • "ผลิตภัณฑ์" หมายถึง สินค้าหรือบริการของผู้จำหน่าย

 • "นโยบายความเป็นส่วนบุคคล" หมายถึง ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของteleport.deliveryได้ที่ Privacy policy

 • “Teleport.delivery” หมายถึง นิติบุคคลต่างๆของเทเลพอร์ต (เทเลพอร์ต เอฟเวอรีแวร์ พีทีอี, แอลทีดี เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ มาเลเซีย เอสดีเอ็น บีเอชดี, เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ ฟิลลิปปิน ไอเอ็นซี, พีที เทเลพอร์ตทาซิ บินิส อินโดนีเซีย และ บริษัท เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)) คำศัพท์ต่อไปนี้ควรมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “เรา”, “เรา”, “ของเรา”

 • “ข้อกำหนดในการให้บริการ" หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการของ teleport.delivery ซึ่งสามารถตรวจสิบได้ที่ teleport.delivery/termsofservice

 • “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นใด ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม teleport.delivery รวมถึงบริการจัดส่งและบริการเอสโครว์การชำระเงิน ซึ่งอาจให้บริการโดยบุคคลที่สาม (-ies) คำว่า "บริการ" หมายถึงบริการทั้งหมดโดยรวม

 • “ผู้ใช้ทั้งหมด” หมายถึง ผู้จำหน่ายทั้งหมด และคำว่า "ผู้ใช้" จะหมายถึงผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง; และ

 • "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์Teleport.delivery ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ teleport.delivery .

 • บัญชีและการลงทะเบียน


 • การเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา

 • ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรืออายุตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นผู้ใหญ่สำหรับในแต่ละประเทศหรือรัฐ) จึงจะสามารถใช้งานและเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้ หากท่านได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เยาว์ ท่านต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน เพื่อใช้งาน เข้าถึง และเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา หากท่านเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่เปิดบัญชีสมาชิก ท่านต้องยอมรับและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานในฐานะของผู้เยาว์ดังกล่าว และท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำต่างๆ ของผู้เยาว์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มและบริการของผู้เยาว์

 • การใช้งานแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านได้รับรองว่าท่านมีคุณสมบัติตามกฎหมายในการใช้และเปิดบัญชีสมาชิกบนแพลตฟอร์มของเรา รับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และรับรองว่าท่านจะดูแลและปรับปรุงข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 • การชำระเงิน


 • หากมีการใช้และดำเนินการซื้อขายในแพลตฟอร์มของเรา ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอวิธีการชำระเงินตั้งแต่ 1 วิธีเป็นต้นไป การชำระเงินอาจดำเนินการผ่านทางออนไลน์ด้วยวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับตามที่ระบุในแพลตฟอร์มของเรา เราสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้ (i) การเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ให้บริการในแพลตฟอร์มของเราได้ทุกเวลา(ii)มอบหมายให้บุคคลที่สามรับผิดชอบวิธีการชำระเงินในทุกรูปแบบในแพลตฟอร์มของเราท่านสามารถรับทราบข้อมูลของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว(ต่อจากนี้เรียกว่า"TPSP")หรือสามารถตรวจสอบได้ระหว่างที่ท่านส่งคำสั่งซื้อหรือระหว่างการเลือกวิธีการชำระเงิน

 • โดยการที่ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงต่อไปนี้:
  1. ท่านจะต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิต ให้กับเรารวมไปถึง (หาก TPSP มีส่วนเกี่ยวข้อง)
  2. ถือว่าท่านได้ศึกษาและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการของ TPSP รวมไปถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคล การเก็บความลับ และการดำเนินการข้อมูลของท่าน
  3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ TPSP ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น
 • คำสั่งซื้อของท่านจะไม่ได้รับการดำเนินการหากไม่มีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง

 • การคุ้มครองข้อมูล


 • ในระหว่างการลงทะเบียนและการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านอาจจะต้องจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย ชื่อ อีเมล หมายเลขติดต่อ ที่อยู่ และข้อมูลสำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือกใช้ของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยเรา ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดที่บังคับใช้กับเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเราสามารถตรวจสอบได้ที่ Teleport.delivery

 • บริการจัดส่ง


 • ท่านตกลงและรับทราบว่าเรามีสิทธิ์แต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของท่าน รายละเอียดของบริการจัดส่งดังกล่าว (เช่น ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ให้บริการและค่าบริการ) จะปรากฏให้ท่านเห็นในระหว่างการส่งคำสั่งซื้อ

 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน

 • การยกเลิกคำสั่งซื้อและการชำระเงินคืน


 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเวลาใดก็ได้ก่อนที่จะมีการยืนยันคำสั่งซื้อ (ต่อจากนี้เรียกว่า "คำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว") หรือได้รับอีเมลยืนยัน หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่จะกลายเป็นคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว กรุณาติดต่อเราผ่านแพลตฟอร์มของเราโดยทันที หากเราไม่ได้ยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน เราจะดำเนินการคืนเงินที่ท่านชำระ หากท่านยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากคำสั่งซื้อได้รับการยืนยัน ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์

 • เราอาจแจ้งให้ท่านทราบว่าคำสั่งซื้อที่ได้รับการยกเลิก หรือหากผลิตภัณฑ์สูญหาย ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อใดๆที่ถูกยกเลิกโดยเรา และเราจะชดเชยสำหรับการชำระเงินที่ดำเนินการไปแล้วโดยวิธีการเดิมที่ท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ เราอาจชดเชยเป็นเครดิตให้กับบัญชีของท่านสำหรับกรณีที่เกิดความไม่สะดวก

 • การยอมรับและการคัดค้าน


 • การยืนยันการจัดส่งของผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ที่ท่านกำหนดจะได้รับการยืนยันจากเรา หรือพันธมิตรการจัดส่ง หลังจากการยืนยันดังกล่าว ท่านจะมีเวลา [24 ชั่วโมง] เพื่อยืนยันการยอมรับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงสภาพสินค้าและความถูกต้องของสินค้าในคำสั่งซื้อที่ท่านยืนยัน หรือยื่นเรื่องคัดค้านกับสภาวะหรือความถูกต้องของสินค้าโดยการใช้พื้นที่ในแพลตฟอร์มของเรา หากท่านได้ยืนยันการยอมรับของท่าน หรือหากท่านไม่ยื่นเรื่องคัดค้านจนกระทั่งเกินเวลา [24 ชั่วโมง] (ซึ่งถือว่าท่านยืนยันการยอมรับสินค้า) ถือว่าท่านตกลงและยอมรับว่า (i) ยอมรับผลิตภัณฑ์และสภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และ (ii) ท่านไม่มีข้อคัดค้านเพิ่มเติมหรือไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • ท่านยอมรับและรับทราบว่า:

  1. ท่านรับผิดชอบสำหรับการกรอกที่อยู่ที่ถูกต้องและครบถ้วน(ได้แก่หมายเลขห้องและชั้นในกรณีที่เป็นอพาร์ตเมนต์บ้านเลขที่ในกรณีที่เป็นบ้านเดียว ชื่อบริษัทและชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นหน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น) เพื่อความสะดวกในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์

  2. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบว่าที่อยู่และสถานที่จัดส่งมีวิธีการรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (ไม่ว่าจะเป็นการรับถึงมือ หรือโดยการวางผลิตภัณฑ์ไว้ ณ สถานที่นั้น เช่น ห้องรับไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

  3. เว้นแต่มีการแนะนำไว้เป็นอื่นเราจะแนะนำพันธมิตรการจัดส่งของเราให้ส่งสินค้าให้กับบุคคลที่แสดงตัวณที่อยู่จัดส่งในระหว่างการจัดส่งโดยไม่ต้องยืนยับตัวตนของบุคคลดังกล่าว

  ความปลอดภัยของบัญชี


 • ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและควบคุมบัญชีของท่านและอุปกรณ์ทั้งหมดของท่านที่ใช้สำหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราบัญชีของท่านได้รับการคุ้มครองด้วยรหัสผ่านที่ท่านกำหนดถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่านให้มีความปลอดภัยและตกลงยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน หากมีการทำรหัสผ่านสูญหายหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตกับบัญชีของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบถึงกรณีดังกล่าวเพื่อเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้เราจะถือว่าการใช้งานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบัญชีของท่านถือเป็นการใช้งานและการดำเนินกิจกรรมที่ถูกต้อง หากไม่มีการแจ้งให้เราทราบ

 • กรณีที่ไม่มีข้อผิดพลาดจากส่วนของเราเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยโดยทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากผลของ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องสำหรับบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในการดำเนินการตามส่วนนี้ หรือไม่ว่าการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการแจ้งให้เราทราบหรือไม่

 • คำชี้แจงการใช้งาน


 • เนื่องจากการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือ บริการของเรา ท่านต้องรับรองและรับประกันว่า:

  1. ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่อาจละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา

  2. ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเราและ/หรือบริการของเราสำหรับกิจกรรมที่เป็นการฟอกเงินหรือระดมทุนสำหรับกิจกรรมที่เป็นการก่อการร้าย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย

  3. ท่านจะไม่ใช้แพลตฟอร์มของเรา และ/หรือ บริการของเราเพื่อซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด ยากระตุ้นประสาท และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย หรือสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น สินค้าอันตราย อาวุธ และวัตถุระเบิด


 • เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้อง:

  1. ควบคุมหรือการตรวจสอบกิจกรรมเนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆบนแพลตฟอร์มและ/หรือผ่านบริการเราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่มีอยู่ในที่นี้และอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร

  2. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่อาจได้รับการสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติ หรือข้อกำหนดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว

  3. ป้องกันหรือการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มและการบริการจากผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการอนุญาต

  4. ร้องขอข้อมูลใดๆจากท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแพลตฟอร์มและการบริการของเราในเวลาใดก็ตาม และการใช้สิทธิ์ของเราภายใต้ย่อหน้านี้ หากท่านปฏิเสธในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านส่งมอบ หรือหากเรามีหลักฐานที่มีข้อสงสัยว่าท่านได้มอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หลอกลวง หรือเป็นการฉ้อฉล

  การโฆษณาและการใช้ข้อมูล


 • หากมีการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือ การใช้บริการของเรา ท่านยอมรับว่าเราอาจจัดหาการโฆษณาบางรูปแบบที่อาจมาจากเราหรือจากพันธมิตรทางธุรกิจ รูปแบบของการโฆษณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หน้าต่างป็อปอัพบนแพลตฟอร์มของเรา แบนเนอร์ด้านข้างในแพลตฟอร์มของเรา วิดีโอโฆษณา และการส่งอีเมล

 • ท่านยอมรับที่จะมอบการอนุญาตแบบไม่ผูกขาดให้กับเราในการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านส่งมาที่แพลตฟอร์ม และ/หรือ ส่งให้กับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำถาม คำวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อแนะนำ (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "ข้อมูลที่ส่ง") หากท่านโพสต์ความคิดเห็นหรือวิจารณ์ให้กับแพลตฟอร์ม ท่านจะมอบสิทธิ์ในการใช้ชื่อผู้ใช้หรือหมายเลขบัญชีสมาชิกอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำวิจารณ์ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่นๆ ท่านจะไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ปลอม การปลอมแปลงตัวเป็นผู้อื่น หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นการหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลที่ส่ง เราอาจลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ส่ง เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลต่างๆ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และเราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ตราสินค้าและลิขสิทธิ์


 • เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าชื่อโดเมนโลโก้และคุณลักษณะอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มTeleport.deliveryทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของแพลตฟอร์มTeleport.deliveryหรือผู้ที่เป็นเข้าของใบอนุญาตไม่มีการตีความว่าเป็นการให้สิทธิ์ใดๆแก่ท่านในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของแพลตฟอร์มTeleport.deliveryไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการค้าหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์

 • การจำกัดความรับผิดชอบ


 • การใช้บริการของท่านถือเป็นความเสี่ยงที่ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวการบริการต่างๆจะดำเนินการตามสภาพที่เป็นและตามความพร้อมในการให้บริการการให้บริการจะดำเนินการโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะที่เป็นการแสดงออกหรือโดยปริยายรวมไปถึงการรับประกันของการไม่ฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตำแหน่ง ความสามารถในการขาย คุณภาพที่พึงพอใจ หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือ การบริการจะได้รับการเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

 • TPSPS มีส่วนเกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มTeleport.delivery จะไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานให้บริการของ TPSP ดังกล่าว

 • แพลตฟอร์มTeleport.delivery จะดำเนินการตามความเหมาะสมในการรักษาให้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของเราอยู่ในสภาพที่ดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม ความยากทางเทคนิคบางอย่าง การบำรุงรักษาหรือการทดสอบ หรือการปรับปรุงที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับ อาจมีผลทำให้เกิดข้อขัดข้องชั่วคราวเป็นครั้งคราวTeleport.deliveryสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือระงับการดำเนินงานและฟีเจอร์ชั่วคราวหรือถาวรโดยมีการแจ้งให้ทราบตามความเป็นไปได้

 • Teleport.delivery จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียไม่ว่าอะไรก็ตามหรือวิธีการใดก็ตาม (ไม่ว่าในรูปแบบการกระทำใดก็ตาม) ที่เกิดโดยตรงหรือทางอ้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ:

  1. การใช้ การเข้าถึง หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มและการบริการได้

  2. การเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับผ่านทางแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของเรา เราขอแนะนำให้ท่านไม่ดำเนินการใดๆ ตามข้อมูลดังกล่าวโดยปราศจากการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวก่อน

  3. เซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว ผิดพลาด การละเลย ความล่าช้าในการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือการเข้ารหัส การใช้โปรแกรมตัวแทน หรือคำสั่งมาโครที่เป็นการประทุษร้าย การทำลาย หรือการแทรกแซง

  4. การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเรา หรือเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทน หรือพนักงานของเราได้รับคำแนะนำ หรืออาจเตรียมการป้องกันล่วงหน้าสำหรับความสูญเสียที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็ตาม

 • ความเสี่ยงของการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียที่มีผลจากการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของเราถือเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยทั้งหมดและเราจะไม่รับผิดชอบสิ่งดังกล่าว

 • การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น


 • เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจบรรจุลิงก์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายความเป็นส่วนบุคคล เนื้อหา หรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือได้รับการกล่าวหาว่าเกิดขึ้น หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือความเชื่อมั่นในเนื้อหา สินค้า หรือการบริการดังกล่าวที่ปรากฎ หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลหรือเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ท่านได้เยี่ยมชม

 • เหตุสุดวิสัย


 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อ หรือจะไม่ถือว่าเราผิดสัญญาโดยเหตุผลของความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการดำเนินงานตามข้อผูกพันในที่นี้ใดๆ หากข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม(รวมถึงการกระทำของพระเจ้า)

 • การยกเลิก


 • เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกบริการ ข้อกำหนดการใช้งาน และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกข้อกำหนดการใช้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่านควรจะยุติการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มและ / หรือบริการทั้งหมดทันทีและเราจะลบรหัสผ่านและหมายเลขบัญชีสมาชิกอื่นๆ ที่เผยแพร่ให้กับท่าน และปฏิเสธการเข้าถึงของท่านและการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยท่าน นอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่นๆ การยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานเป็นสิทธิ์หรือข้อผูกพันที่ปราศจากอคติ (รวมไปถึงข้อผูกพันในการชำระเงิน) ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีการยกเลิก ท่านยอมรับว่าTeleport.deliveryจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลอื่นอันเนื่องจากผลของการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว หากท่านไม่พอใจกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ หรือข้อกำหนด เงื่อนไข แนวทาง กฎ นโยบาย หรือการปฏิบัติของTeleport.delivery ในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม และ/หรือ การดำเนินความพร้อมในการให้บริการ ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์ของท่านในการยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการอย่างต่อเนื่อง

 • การเปลี่ยนแปลง การมอบหมาย และการเป็นโมฆะบางส่วน


 • เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา การใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง ถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อกำหนดการใช้งาน

 • หากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวถูกพบว่าไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยกรณีใดๆการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกลายเป็นโมฆะบางส่วนและไม่ได้มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงต่อการบังคับใช้ในเงื่อนไขส่วนที่มีผลบังคับใช้ที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 • เราอาจกำหนดหรือโอนข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน รวมไปถึงสิทธิ์และข้อผูกมัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องของเราได้ทุกเมื่อ และท่านตกลงที่จะร่วมดำเนินการกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหรือการโอนดังกล่าว
 • กฎหมายหรือขอบเขตอำนาจศาล


 • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายของประเทศของนิติบุคคลของเทเลพอร์ตที่เกี่ยวข้อง ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานนี้รวมถึงคำถามใดๆเกี่ยวกับการมีอยู่ความสมบูรณ์หรือการยุติจะถูกอ้างถึงเพื่อการอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้ายที่จัดขึ้นในประเทศนั้นๆจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ ของประเทศนั้น ๆ ("กฎ") โดยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือมากกว่าที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎดังกล่าวซึ่งกฎจะถือว่ารวมอยู่ในข้อนี้

 • การติดต่อเรา


 • หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวข้อกำหนดการใช้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้:
 • อีเมล: help@teleport.asia

Loading...